• Slide 1

  Ел. монтаж и изкопни работи

  Енергия ЕООД

  КАЗАНЛЪК

  Научи повече
 • Slide 2

  Превоз на инертни материали

  Енергия ЕООД

  КАЗАНЛЪК

  Научи повече
 • Slide 3

  Транспорт на специализирана техника

  Енергия ЕООД

  КАЗАНЛЪК

  Научи повече

За нас


"Енергия" ЕООД е създадена през 2001 г. Основна дейност е изграждане на силови разпределителни мрежи и трафопостове, изкопни работи, транспорт и специализирана техника. В процеса на работа сме наблегнали на пълно техническо оборудване и превличане на качествени специалисти за самостоятелно обслужване на всички наши клиенти.

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО СМЕ ВПИСАНИ

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения:
1.3 строежи от трета до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

II ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура:
2.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура:
3.2 строежи от втора и трета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

IV ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда:
4.3 строежи от трета и четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС.

V ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи:
43.11 Събаряне и разрушаване; 43.12 Земни работи; 43.13 Сондиране и пробиване;
41.20 Строителство на жилищни и нежилищни сгради;
42.12 Строителство на подземни и наземни релсови пътища;
42.13 Строителство на мостове и тунели;
42.22 Строителство на преносни и разпределителни електрически и далекосъобщителни мрежи;
42.99 Строителство на други съоръжения, некласифицирани другаде;
43.91 Покривни работи;
42.11 Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти;
42.21 Строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи;
42.91 Строителство на хидротехнически съоръжения;
43.99 Други специализирани строителни дейности, некласифицирани другаде;
43.21 Изграждане на електрически инсталации;
43.22 Изграждане на водопроводни, канализационни, отоплителни и климатични инсталации;
43.29 Изграждане на други инсталации;
80.20 Дейности в областта на технически системи за сигурност;
43.31 Полагане на мазилки;
43.32 Монтаж на дограма и дърводелски работи;
43.33 Полагане на облицовки и настилки;
43.34 Боядисване и стъклопоставяне;
43.39 Други довършителни строителни дейности.

Дейности


Изкопни работи

Изкопни работи

Ел. инсталации и мрежи 110-20kV

Ел. инсталации и мрежи 110-20kV

Ел. инсталации 220-380V

Ел. инсталации 220-380V

Транспорт и специализирана техника

Транспорт на специализирана техника

Хоризонтални сондажи

Хоризонтални сондажи

Събаряне на сгради

Събаряне на сгради

Укрепване с габиони

Укрепване с габиони

Направа на горски пътища

Направа на горски пътища

Автовишки под наем

Автовишки под наем